Råd och utbildning

Medial rådgivning

Allt fler har en önskan om att få prata med någon som är medial för att få råd och stöd. Efterfrågan på sådan vägledning ökar, men det kan vara svårt att veta vart man kan vända sig. Så här säger Vendela om telefonbyrån: ”Jag rekryterar alltid själv medierna för telefonrådgivning. och jag väljer bara medier som jag känner, litar på och varmt kan rekommendera. Vi har alla samma önskan, att använda våra gåvor på bästa sätt, till nytta för våra medmänniskor.”.

Vendelas telefonbyrå medium seans

Vendelas telefonbyrå

0939 114 70 17 (betala via telefonräkningen)

08 505 236 40 (för fakturabetalning)

Vendelas telefonbyrå hittar du här.

Samtalet kostar 20 kr /min

Hos oss möter du kunniga, professionella vägledare som utgår från dina behov och önskningar. Du kan känna dig trygg när du ringer till oss, våra vägledare har tystnadsplikt och vi följer Etiska rådets riktlinjer för betalsamtal.

Du ska vara minst 18 år när du ringer oss.

Utbildning

Vendela Cederholm, medium

Upptäck din intuition och utveckla din medialitet tillsammans med oss.

Våra utbildningar bygger på ett unikt koncept där vi blandar praktiska övningar med teoretisk kunskap i varm gemenskap och lättsam stämning. Du får bättre kontakt med dig själv och möjlighet att utveckla dina inre sinnen till nytta för både dig själv och andra.

Vi erbjuder kurser och utbildningar med hög kvalitet för ditt inre växande. Här kan du utveckla dig själv med hjälp av kompetenta lärare som följer en väl utarbetad kursplan. Du får kunskap och praktik i en härligt varm och inspirerande gemenskap tillsammans med likasinnade.


Vendela Cederholm

medium seans Vendela Cederholm

Vendela har lång erfarenhet av medialt arbete och hon har varit verksam som certifierat spiritualistiskt medium sedan 1995.

Hon arbetar med grupp- och storseanser, utbildning samt vägledning i andliga frågor. Vendela  har en lång karriär som TV-medium. Vi kan se henne hjälpa familjer med sin mediala förmåga i TV-programmet ”Det Okända” och hon har varit med som lärare och jury i ”Akademin för det Okända”.


- Sedan mitten av 1990-talet har Vendela lett kurser i intuitiv och medial utveckling.

- Grundare av Academy for Inner Potential och arbetar som lärare där. Skolan har bland annat har kurser för inre utveckling och en eftertraktad mediumutbildning.

- Vendela är i grunden speciallärare med en gedigen pedagogisk utbildning som kompletterats med studier i teologi och religionsvetenskap.

- Den mediala utbildningsbakgrunden finns inom spiritualismen. (Vendela arbetar på kristen grund.)

- Certifierad handledare i sorgbearbetning (Svenska institutet för sorgbearbetning).

- Solkorten kom till genom ett samarbete mellan Vendela och Christina Eriksson. Det är kort som används för vägledning, meditation och reflektion där Vendela står för texterna i boken och Christina för konstverken.


kontakt@vendelacederholm.se